Etter graden av nedkjøling snakker vi om kroppstemperatur:

 Mild nedkjøling 35-33 grader C
 Moderat nedkjøling 33-30 grader C
 Alvorlig nedkjøling Under 30 grader C

Kombinasjon av våte klær og vind er særlig farlig. Som oftest forekommer det på fjellet.

 Symptomer

Tydelig kuldefølelse sammen med skjelvinger, pasienten blir stille, tilbaketrukket, initiativløs og svarer tregt på tiltale. Når pasientens temperatur synker til under 35 C blir han desorientert og likegyldig.

Ved ytterligere senking av temperaturen opphører skjelvingen, og pasienten blir ukritisk og får ofte hallusinasjoner. Det hender han tar av seg klærne fordi han synes det blir varmt og behagelig, og hjerneaktiviteten blir nedsatt.

Ved kroppstemperatur under 32 C kan pasienten være delvis bevisstløs og pulsen er svært langsom og svak.

Ved kroppstemperatur på ca. 30 C er pasienten som regel dypt bevisstløs, og det kan være vanskelig å avgjøre om pasienten puster, det kan være bare 2-3 åndedrag pr. minutt.

Pulsen er knapt følbar på halsen, og det kan oppfattes som om pasienten er død.

 Behandling

Fjern pasienten umiddelbart fra de kalde omgivelsene, og bring ham i ly for vinden straks.

Om mulig, bring pasienten i hus, fjern vått tøy og få på tørt. Finnes ikke tørre klær, må en unngå fordamping fra de våte klærne, dekk pasienten godt til for å hindre ytterligere varmetap.

Er pasienten våken, kan han få varm drikke (ikke alkohol, unngå røyking).

Ved bevisstløshet: Sideleie og frie luftveier

Ved hjertestans: Hjerte-lungeredning

Den endelige behandling skal foregå på sykehus.