FEBERKRAMPER 

 Kramper i forbindelse med feber

Kramper og bevisstløshet er symptomene hos enkelte barn ved raske temperaturøkninger eller temperaturfall.

 Behandling

Ved høy feber skal man kle av barnet så det får kjølig omgivelsestemperatur. Hvis barnet er våkent, kan man gi en febernedsettende stikkpille/mikstur. Ved bevisstløshet legges barnet i sideleie med frie luftveier. Gi stikkpille (paracetamol).

Lege/ambulanse skal kontaktes ved feberkramper for å utelukke andre årsaker til krampene.

Feberkramper forekommer hyppigst hos barn fra 6 mnd. til 4 år, men kan forekomme hos større barn også.