Det kan ofte være vanskelig å avgjøre årsaken til bevisstløshet når en står ovenfor en bevisstløs person. Omstendighetene og omgivelsene kan noen ganger fortelle oss noe om årsaken. Øyenvitner kan gi opplysninger av betydning, eller pårørende kan opplyse om eventuell sykdom medikamentbruk eller lignende.

Undersøkelse av en bevisstløs person skal foregå med forsiktighet. Den hyppigste årsaken til bevisstløshet er «vanlig besvimelse». Langvarig tap av bevisstheten kan ha flere årsaker, og er ofte tegn på en livstruende sykdom eller skade.

Bevissthetstilstanden

Bevissthetstilstanden kan variere fra full bevissthet til dypeste bevisstløshet, og vi kan bruke følgende inndeling:

 • Søvnig, lar seg vekke, men sovner igjen med en gang.
 • Lar seg ikke vekke, men reagerer med bevegelse på klyp eller et svakt trykk mot øyenbrynskanten (benet).
 • Bevisstløs, ingen smertereaksjon.

Årsaker

 • Mangel på surstoff
 • Skade på hjernevevet
 • forgiftninger
 • varme / kuldepåvirkning
 • sukkersyke
 • epilepsi
 • sterke smerter
 • skrekk
 • sjokk
 • blødninger
 • elektrisk strøm etc.

Behandling

 • Hvis en person puster normalt, skal du holde frie luftveier ved å bøye hodet forsiktig bakover, løfte fram haken og vent i 1 minutt før pasienten legges i sideleie. Er du i tvil om pasienten puster normalt iverksettes straks hjertelungeredning 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger.
 • Fremkall aldri brekninger
 • Gi aldri noe å spise eller drikke
 • Rist aldri en bevisstløs person hardt
 • Husk at en beruset person også kan være syk
 • Ved blek hudfarge – bena hevet (sjokkleie)
 • Ved kullosforgiftning – hode og overkropp hevet, frisk luft, gi oksygen hvis mulig
 • Ved hodeskader – sideleie / frie luftveier, hodet litt hevet og løsne stramtsittende klær

HUSK: Nøye overvåkning av pasienten og ring 113 !