DU KAN REDDE LIV! Er du forberedt dersom en ulykke skulle skje på din arbeidsplass eller i hjemmet? Nå har du muligheten til å ta et kurs i førstehjelp.

HVA ER FØRSTEHJELP? Førstehjelp er den behandling som må iverksettes ved alvorlig skade og sykdom av de personer som er på stedet inntil kvalifisert personell kan overta.

Behandlingen tar først og fremst sikte på å: Opprettholde livsviktige funksjoner som pust, frie luftveier og sirkulasjon: Hindre forverring av skade/sykdom Lindre smerte Gi psykisk støtte Erfaringsmessig vet man at en ulykke kan oppstå i hjemmet, på arbeidsplassen og i fritiden, og derfor er det viktig å kunne førstehjelp for å kunne begrense skade eller redde liv.

Den raske utviklingen innen førstehjelp og akuttmedisin har ført til at det stilles større krav til de som må eller skal utføre førstehjelp.

KURSETS INNHOLD: Kurset har en teoridel og en praktisk del, inkludert øvelser og gruppeoppgaver. Kursdeltagerne vil få tildelt ABC førstehjelpshefte som er revidert etter de nye retningslinjene Februar 2006 når det gjelder HLR og bevisstløshet, og som er inkl. i prisen, samt kursbevis. Man kan selv ønske temaer, så tilpasser vi kurset der etter.

Kursets varighet er på 4-6 og 8 timer, avhengig av tid og behov i bedriften. Kurset avholdes i Deres lokaler.

Venligst ta kontakt med REDD LIV Førstehjelp dersom mer informasjon ønskes.

Vennlig hilsen, Jan Bråthe

COLOURBOX10023161