Er du forberedt dersom en ulykke skulle skje på din arbeidsplass, på gaten eller i hjemmet?

 • Hva gjør du hvis en person besvimer?
 • Hva gjør du hvis en person ikke puster?
 • Hva gjør du hvis en person får store blødninger?

  Hjerte og lungeredning 

  Sårskader – indre og ytre blødninger

 • Brannskader
 • Brudd og bruddbehandlinger
 • Frostskader
 • Hodeskader

  Akutte sykdomstilstander

 • Bevisstløshet
 • Sirkulasjonssvikt
 • Sukkersyke
 • Kramper
 • Pustebesvær
 • Fremmedlegemer i halsen
 • Forgiftninger/Stoffmisbruk
 • Psykiske reaksjoner


Vennligst ta kontakt med REDD LIV Førstehjelp dersom mer informasjon ønskes.

Telefon: 90605722