Akutt meningitt skyldes virus eller bakterier, den mest fryktede er den som skyldes bakterier. Infeksjonen angriper først hjernehinnen, men griper også ofte over på selve hjernen og ryggmargen. Sikker diagnose stilles bare ved undersøkelse av spinalvæsken. Sykdommen kan ramme mennesker i alle aldre, fra spedbarn til gamle. Den fryktede epidemiske meningitten opptrer imidlertid hyppigst hos barn og ungdom.

 Symptomer

– Høy feber

– Hodepine

– Kvalme og brekninger

– Nakke og ryggstivhet

– Omtåket bevissthet og eventuelt kramper

– Lyssky
Spedbarn har uspesifikke symptomer som apetittmangel, brekninger, irritabilitet, kramper og uttørring, men mangler ofte nakke og ryggstivhet.

Lavt blodtrykk og hudutslett tyder på at det foreligger en alvorlig meningitt. Hudutslettet/hudblødningene kan være store eller små prikker eller flekker som ikke kan trykkes bort når et glass presses mot huden.

Ofte foreligger infeksjon i andre organer som ved ør -hals-bihule og lungebetennelse.

 

 Behandling

Barnet skal innlegges på sykehus ved mistanke om meningitt. Ring lege, eventuelt 113.