Den første livreddende hjelpen

Gi nøyaktig melding til AMK sentralen på telefonnummer 113 hva som har skjedd og hvor den skadde / syke befinner seg.

Er pasienten bevisstløs, men puster, skal han legges i sideleie, men først etter at man har observert pusten i 1 minutt.

Er du i tvil om pasienten puster normalt, iverksettes straks Hjerte-lungeredning.

Hvis pasienten ikke puster skal det sørges for frie luftveier ved å bøye hodet forsiktig bakover, ta tak under hakespissen og på pannen.

Fjern synlige fremmedlegemer fra munnen og hvis ikke pasienten begynner å puste igjen, iverksettes hjerte-lungeredning.

 Ved hjertestans gjøres Hjerte-lungeredning (HLR): 

30 brystkompresjoner og 2 munn-til-munn innblåsinger.

På et skadested er det viktig å sikre stedet og seg selv, så ikke nye ulykker oppstår.

 Hovedreglen på et skadested er: 

Ta ledelsen, sikre deg selv og den forulykkede, få oversikt over omfanget, utfør livreddende førstehjelp:
A  – Sikre frie luftveier, fjerne evt. fremmedlegemer i halsen

B – Kunstig åndedrett

C – Evt. Hjerte-lungeredning (HLR)
Viktig! 
Ikke avslutt behandlingen av HLR  før lege / ambulanse er på stedet og overtar.
Prøv å opptre rolig og fornuftig på skadestedet og ovenfor den syke / skadde person. Det vil komme pasienten og deg tilgode. Man må som regel improvisere endel for å få det til å fungere best mulig når det gjelder førstehjelp. Bruk litt tid på å:
 Se – få oversikt

– Tenke – hva gjør jeg/vi nå ?

– Handle – begynn å jobb