Brudd og bruddbehandling

Overbelastning, ytre vold, strekk eller trykk kan føre til en brist eller et brudd, og vi må kunne skille mellom:

– Lukket brudd  hvor huden er hel over bruddstedet.

– Komplisert brudd  hvor det er et åpent sår over eller i nærheten av bruddstedet, med   kommunikasjon til benender. Såret kan komme av en ytre skade eller av at en spiss   benende skjærer seg ut gjennom huden.


 Bruddtegn

De fleste brudd medfører smerter, hevelse, nedsatt funksjon og av og til blålig misfarging under huden på grunn av blødning.

 Sikre bruddtegn

Åpent, synlig brudd, forandret akseretning på arm eller ben, unaturlig bevegelighet og forkortning av arm eller ben.

 Behandling av lukket brudd

– Hev benet eller armen forsiktig, legg på en ispose.

– Hold bruddstedet i ro ved hjelp av en spjelk. Som spjelk kan man bruke det man har    tilgjengelig som f.k.s. stokker, staver, tepper, puter, sammenrullede aviser o.l.

– Legg spjelken forbi leddene på begge sider av bruddstedet.

– Hvis det er et brudd med feilstilling, skal man ikke rette ut, det skal kun gjøres av    lege eller kyndig personell.

– Lårben og lårhalsbrudd spjelkes fra foten og opp til armhulen.

– Leggbrudd spjelkes fra fot til hofte.

– Ankelbrudd spjelkes fra tærne til kneet.

– Underarm og håndleddsbrudd spjelkes fra hånden og opp til albuen (kan også    bruke fatle).

– Overarmsbrudd og kravebensbrudd legges i fatle og festes inn til kroppen.


VIKTIG: 
Ved mistanke om rygg eller nakkebrudd skal dette behandles som om det er brudd inntil det motsatte er bevist. Pasienten skal holdes stabilt og unngå unødige bevegelser.

Men husk: frie luftveier skal alltid prioriteres, selv om mistanken av rygg og nakkeskade er til stede. Ambulanse skal tilkalles ettersom de har spesialutstyr nettopp for slike skader.

 Behandling av åpent brudd

Stopp blødning, legg en steril kompress eller liknende løst over såret, vent på ambulanse for den videre behandling og transport.