Vi deler brannskader inn i tre grupper: 

 

1. grad,- skaden begrenses til overhuden, (solbrenthet, rødme av huden, smertefullt)

2. grad,- blæredannelse i huden, smertefullt.

3. grad  skaden går gjennom alle lag i huden og kan gi arr for resten av livet.

 
 Behandling av brannskader– Hurtig avkjøling av den forbrente kroppsdel, og denne bør vare i ca. 20 – 30 min.

– Ved lengre avkjøling bør vannet ha en temperatur på ca. 20 C.

– Fastbrente tøystykker skal ikke fjernes, kun ulmende tøy.

– Bandasjering kan gjøres med sterile kompresser, rene håndklær eller laken.

– Brannsårene er til å begynne med sterile, og det gjelder å beskytte sårene mot    forurensning.

– Hvis man ikke har bandasj-materiell for hånden, behandles skaden åpent.

– Dersom mer enn 20% av hudoverflaten er blitt utsatt for annengrads forbrenning,    kan sirkulasjonssvikt inntre etter noen timer.

– Avkjøling med vann virker smertestillende og hindrer brannskaden i å trenge dypere    ned i vevet.

– Fuktige kompresser kan legges over skaden og fuktes med vann under    transporten.
HUSK at rask avkjøling med vann er viktigere enn transporten i akuttfasen!

 Husk også på

Brannskadete pasienter kan ha pustet inn overopphetet luft eller giftige gasser, og her må åndedrettet observeres nøye. Kullosforgiftning kan oppstå: pasienten hoster, er kvalm, fjern og medtatt.


Sot rundt nese og munn. Oksygen gis av kvalifisert personell.Pasienter som har  pustet inn røyk og kullos skal alltid sjekkes av lege.

Den endelige behandlingen av 2. og 3. grads forbrenninger skal alltid utføres av lege.